New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych