New items
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii