New items
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński