New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia