New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni