New items
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Studenckie prace naukowe
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7