New items
Dwie dekady walki z terroryzmem
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles