New items
Hazardous Materials : Managing the Incident
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB