New items
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne