New items
Studenckie prace naukowe
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje