Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Interna Harrisona. tom I
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Terror\terroryzm : studium przypadku
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa