New items
Studenckie prace naukowe
Studenckie prace naukowe
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych