New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 2
Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z