Nowości
Neurologia
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,