New items
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Wiktymologia kryminalna
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze