Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Psychiatria
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym