Nowości
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Terrorism Handbook for Operational Responders
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych