New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy