Nowości
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku