New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka