New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Dwie dekady walki z terroryzmem