New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka