New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Structural Fire Engineering