Nowości
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach