New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Hazardous Materials Incidents : Surviving the Initial Reponse
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Essential MATLAB for Engineers and Scientists