New items
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tureckiego
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne