Nowości
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy