New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka