New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Posłuszni do bólu