New items
Systemy fotowoltaiczne
Drzewa Polski i Europy
Komunikacja w kryzysie
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm