New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Kryptografia w teorii i praktyce