New items
Skuteczne zespoły
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Ochrona własności intelektualnej
Trudne dialogi : rozmowy psychiatrów i psychoterapeutów z pacjentami