New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Toksykologia. 1