New items
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Położnictwo i ginekologia
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia