New items
Smoldering fires
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9