New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Terror\terroryzm : studium przypadku