Nowości
Scientific Protocols for Fire Investigation
Poradnik służby BHP
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Interna Harrisona. tom III