Nowości
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji