New items
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne