Nowości
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Pożary : kompendium wiedzy
Atlas pogody
Patologie i dysfunkcje w organizacji