New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka