New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Wiktymologia kryminalna
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Modelowanie organizacji dynamicznej
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych