New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym