New items
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3