New items
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Strażak : życie w ciągłej akcji
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym