Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
EKG to proste
Pediatria
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej