New items
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów