New items
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych