Nowości
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych