New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej : opracowanie zbiorowe
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania