New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście