New items
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,